Mani Decor

Bài cầu nguyện Đức Phật Dược Sư

Tuệ Nhi
Ngày 05/07/2023

LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH

Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư
Hào quang toả chiếu tâm đại từ
Đảnh lễ trước Ngài, con cầu nguyện
Chữa lành trong ánh sáng Chân Như
Xin Phật liều thuốc chữa lành thân
Hết bệnh hết đau khoẻ lên dần
Dùng thân giả tạm tìm thân Phật
Xin con thấy được Phật Pháp thân
Xin Ngài liều thuốc chữa lành tâm
Nhận ra đau khổ bởi nghĩ nhầm
Mọi vết thương lòng trong quá khứ
Chỉ là suy nghĩ hiện nơi tâm
Thân vốn là tâm, tâm vốn không
Khổ bệnh hiện ra tựa cầu vồng
Nguyện con chứng ngộ Tâm Bất Tử
Vượt ngoài sinh tử sống thong dong
❤,
Trong Suốt
(Hanoi, 27/06/2023)

 

Viết bình luận của bạn

Bài cầu nguyện Đức Mẹ Tara

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI NGUYỆN ĐẾN ĐỨC MẸ TARA Con thiết tha đảnh lễ Mẹ Tara Bậc giải cứu chúng sinh trong ba cõi Xin đến đây xin đến đây Người...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Phật Chiến Thắng

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

CHIẾN THẮNG Khẩn cầu Phật Chiến Thắng Cho con một lời khuyên Làm thế nào thắng được Trong dòng đời đảo điên * Con thường mong chiến thắng  Những chiến thắng tạm...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Đức Phật Dược Sư

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư Hào quang toả chiếu tâm đại từ Đảnh lễ trước Ngài, con cầu...

Xem thêm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng