Tượng

Set tượng Dược Sư lưu ly
Set Bồ Tát Văn Thù lưu ly
Set Ngài Tara xanh

Set Ngài Tara xanh

3.800.000₫
Đức Phật A Di Đà thiền định
Set Bồ Tát Văn Thù gốm trắng
Set tượng Phổ Hiền Bồ Tát
Set Địa Tạng Bồ Tát gốm xanh
Đức Phật Thích Ca gốm trắng
Set Quan Âm Bồ Tát đứng
Quan Âm gốm trắng

Quan Âm gốm trắng

4.800.000₫
Set Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thiền Thủ Ấn
Đức Phật Thích Ca gốm vàng
Quan Âm Như Ý

Quan Âm Như Ý

6.800.000₫
Lọc

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng