Thờ cúng

Set tượng Dược Sư lưu ly
Set Bồ Tát Văn Thù lưu ly
Set Ngài Tara xanh

Set Ngài Tara xanh

3.800.000₫
Set Ánh Sáng Đức Phật A Di Đà
Set Đại Phật A Di Đà Kamakura
Đức Phật A Di Đà thiền định
Set Bồ Tát Văn Thù gốm trắng
Set tượng Phổ Hiền Bồ Tát
Set Địa Tạng Bồ Tát gốm xanh
Set Địa Tạng Vương Bồ Tát
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thiền Thủ Ấn
Đức Phật Thích Ca gốm vàng
Đức Phật Thích Ca gốm trắng
Quan Âm Như Ý

Quan Âm Như Ý

6.800.000₫
Quan Âm gốm trắng

Quan Âm gốm trắng

4.800.000₫
Lọc

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng