Mani Decor

Cúng vào ngày rằm và mồng một như thế nào?

Minh Thảo
Ngày 26/05/2022

CÚNG VÀO NGÀY RẰM VÀ MỒNG MỘT NHƯ THẾ NÀO?

Ngày Rằm và mồng Một vốn được coi là những ngày tốt lành nhất trong tháng theo truyền thống của cha ông để lại cũng như truyền thống Phật giáo. Người xưa cho rằng, vào ngày này, sự thông suốt giữa mặt trời và mặt trăng sẽ giúp thần thánh, ông bà, tổ tiên thông thương trực tiếp với con người, ông bà tổ tiên sẽ cảm nhận được dễ dàng lòng thành của con cháu, sự thông cảm tha thứ sẽ được đáp lại. Đối với Phật giáo, hai ngày này là những ngày trong sạch nhất và mọi hành vi nghiệp dù tốt hay xấu đều tăng trưởng lên gấp một triệu lần. Phật tử thường được khuyên nên sám hối, cầu nguyện, bỏ dữ làm lành, sửa đổi thân tâm hướng tới giác ngộ và giải thoát hoàn toàn khỏi mọi đau khổ của luân hồi.

Nhiều độc giả có băn khoăn: ngày Rằm và mồng Một thì cúng gia tiên, thần linh, thổ địa và Chư Phật như thế nào? Có nên cầu khấn gia tiên, thần linh, thổ địa “phù hộ độ trì cho con” hay không? Nếu bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật tách biệt thì có được khấn chung một bài hay không?

Đức Phật có dạy: “Vạn pháp sinh từ tâm”. Khi cầu khấn, cầu nguyện hay hướng tới một ai đó thì chúng ta hiểu rằng chính trong tâm ta phát khởi nên các đối tượng như Phật, gia tiên, thần linh, người mà ta muốn hướng tới. Chính vì vậy, việc bạn cầu khấn, cầu nguyện ở đâu không quan trọng, quan trọng là trong tâm bạn đang chứa điều gì, ở trạng thái như thế nào. Chúng ta cũng không cần cầu xin ông bà, gia tiên phù hộ độ trì bởi ông bà, gia tiên nếu có nhiều phước đức thì con cháu đã tự được hưởng chung nghiệp (hay còn gọi là cộng nghiệp) với ông bà; nếu ông bà, gia tiên không có nhiều phước đức thì chẳng thể chuyển nghiệp tốt được cho mình.

Các bạn có thể tham khảo lời văn khấn cho dịp ngày Rằm và mồng Một như sau:

1. QUY Y VÀ CẦU NGUYỆN

Quán tưởng

Đứng hoặc ngồi trong tư thế nghiêm túc nhưng thoải mái, tưởng tượng trước mặt là Cây quy y: Ở giữa là Đức Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên tòa sen, xung quanh là chư Phật, chư Bồ tát, các thánh tăng, tổ sư các dòng truyền thừa, các vị Hộ pháp,…

Các Ngài ngồi đó một cách sống động, hơi mỉm cười nhìn bạn và phát ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh.

Hai bên là các kinh sách chứa đựng giáo pháp của Đức Phật như Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương,…

Những hình ảnh quán tưởng này đại diện cho Tam Bảo, đối tượng mà bạn quy y.

Sau đó quán tưởng hai bên và xung quanh bạn là vô số chư thiên, thần linh, thổ địa, đang hoan hỉ cùng quy y.

Quán tưởng bạn đang dẫn dắt sau lưng ông bà, tổ tiên nhiều đời, bố mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè, các vong linh ngự tại đất này, cùng vô số chúng sinh người, thú… không thiếu một chúng sinh nào và họ đang cùng bạn quy y.

Chắp tay thành kính và đọc 4 lần những lời sau:

“Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, từ nay cho tới ngày hoàn toàn giác ngộ

Namo Buddha Yah (Nam-mô Bu-đa Y-a)

Namo Dhama Yah (Nam-mô Đa-ma Y-a)

Namo Sangha Yah” (Nam-mô Săng-ga Y-a)

(Lặp lại 4 lần)

2. KHẤN NGUYỆN

Hôm nay, ngày Rằm/mồng Một tháng …. năm ….

Con tên là: ……….. địa chỉ : ………………………………

Con xin thành tâm sắm lễ hương hoa quả, bánh kẹo để tỏ lòng biết ơn đối với chư Phật, chư Bồ tát, các vị Hộ pháp, các quan thần linh thổ địa, gia tiên và các vong linh đang ngự tại nơi đây.

Con cầu xin chư Phật, chư Bồ tát, các vị Hộ pháp, các quan thần linh thổ địa, gia tiên và các vong linh đang ngự tại nơi đây ủng hộ, bảo vệ và giúp đỡ cho con và gia đình được may mắn, mạnh khỏe, bình an, đạt được mọi thành tựu và ước nguyện, đặc biệt có nhiều thuận duyên tu hành tiến bộ dẫn đến giác ngộ và giải thoát hoàn toàn khỏi mọi đau khổ.

3. SÁM HỐI

Con xin sám hối tất cả những hành vi tội lỗi con đã tạo ra trong quá khứ do kết quả của tham, sân, si vốn không có sự khởi đầu, con xin sám hối tất cả những hành vi tội lỗi từ thân, khẩu, ý của mình và quyết tâm không lặp lại chúng. (3 lần)

4. CẦU NGUYỆN TÁM ĐẤNG CÁT TƯỜNG :

OM!

Con xin đảnh lễ chư Phật, Pháp và Tăng đoàn cao quý

Tất cả chư vị an trụ trong những cảnh giới cát tường khắp mười phương,

Nơi mọi sắc tướng và sự hiện hữu hoàn toàn thanh tịnh, có bản tính toàn thiện tự nhiên.

Mong tất cả mọi việc đều tốt lành với chúng con!

Các Đức Phật:

Nhiên Đăng Vương Phật

Dũng Lực Thành Tựu Phật

Từ Nghiêm Đức Phật

Thiện Danh Xưng Hạnh Phật

Ức Trì Nhất Thiết Quảng Đại Danh Vương Phật

Như Tu Di Sơn Danh Thắng Kiết Tường Phật

Mẫn Chư Chúng Sinh Từ Bi Thánh Danh Phật

Mãn Nguyện Chúng Sinh Hạnh Danh Cát Tường Phật

Con xin đảnh lễ Tám đấng Thiện Thệ

Chỉ cần nghe hồng danh của các Ngài cũng giúp chúng con tăng trưởng sự cát tường và thành tựu!

Các vị Bồ Tát:

Đức Văn Thù Sư Lợi trẻ trung, Đức Kim Cương Thủ quang vinh,

Đức Quán Thế Âm quyền uy, Đức Bảo trợ Di Lặc từ ái,

Đức Địa Tạng, Đức Trừ Cái Chướng, Đức Hư Không Tạng, và Đức Phổ Hiền cao quý.

Thật trang nhã, các Ngài cầm những biểu tượng là: Hoa sen xanh, Chày kim cương, Hoa sen trắng, cây Naga, Ngọc báu, Mặt trăng, Thanh kiếm và Mặt trời!

Con xin đảnh lễ Tám vị Bồ Tát

Siêu việt trong việc ban cho sự cát tường và thành tựu.

Con xin đảnh lễ Tám vị Thiên nữ Cát tường:

Sắc đẹp, Tràng hoa, Hát ca, Vũ điệu, Bông hoa, Trầm hương, Ánh sáng và Hương thơm!

Các Ngài cầm tám biểu tượng cao quý thù thắng, cúng dường chư Phật ở khắp mười phương và ba thời:

Lọng báu, Cá vàng cát tường thù thắng, Bình thiện lành như ý của Thiên nữ, Hoa sen đỏ thanh tú, Ốc thanh danh, Nơ thịnh vượng vinh quang, Cờ chiến thắng vĩnh cửu và Bánh xe uy quyền.

Xin đảnh lễ những bậc tạo ra niềm hoan hỷ

Chỉ nghĩ tới những phẩm chất tinh túy của các Ngài là đủ để sự thành tựu càng lúc càng tăng trưởng!

Các vị Hộ Pháp:

Maha-brahma, Shiva, Vishnu, và thần Indra ngàn mắt,

Tứ Hộ Vương: Trì Quốc thiên vương, Tăng Trưởng thiên vương, Quảng Mục thiên vương vua của loài rồng, và Đa Văn thiên vương.

Mỗi vị cầm một biểu tượng thiêng liêng: Bánh xe, Đinh ba, Cây thương, Chày kim cương, Đàn tỳ bà, Gươm báu, Bảo tháp, và Cờ chiến thắng!

Con xin đảnh lễ Tám vị Hộ trì thế giới,

Những bậc làm cho sự cát tường và thịnh vượng tăng trưởng trong ba cõi!

Với tất cả các chướng ngại và những ảnh hưởng gây hại đã được bình ổn.

Cầu mong các công việc chúng con đang sắp bắt đầu sẽ không ngừng phát triển viên mãn và thành tựu.

Và mang đến phước báu, thịnh vượng, hạnh phúc và bình an!

(Đọc 3 lần cả bài hoặc 3 lần khổ cuối từ “Với tất cả các chướng ngại…”)

5. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Con xin hồi hướng tất cả các công đức con đã tích tập được qua hành động này, trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, trong tất cả các đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của con và tất cả chúng sinh, trong đó có: …. (nêu tên cụ thể người bạn muốn cầu an hoặc chỉ cần nhắc đến như bác hàng xóm, cô bán thịt đầu ngõ và nghĩ tới họ là được). Cầu mong họ được mạnh khỏe, bình an, có các duyên lành gặp được Phật pháp dẫn đến giác ngộ và giải thoát. Và …. (những người đã mất), cầu mong họ có tái sinh tốt đẹp, có các duyên lành gặp được Phật pháp dẫn đến giác ngộ và giải thoát.
- Sưu tầm - 

Viết bình luận của bạn

Bài cầu nguyện Đức Mẹ Tara

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI NGUYỆN ĐẾN ĐỨC MẸ TARA Con thiết tha đảnh lễ Mẹ Tara Bậc giải cứu chúng sinh trong ba cõi Xin đến đây xin đến đây Người...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Phật Chiến Thắng

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

CHIẾN THẮNG Khẩn cầu Phật Chiến Thắng Cho con một lời khuyên Làm thế nào thắng được Trong dòng đời đảo điên * Con thường mong chiến thắng  Những chiến thắng tạm...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Đức Phật Dược Sư

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư Hào quang toả chiếu tâm đại từ Đảnh lễ trước Ngài, con cầu...

Xem thêm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng