Mani Decor

Lợi ích của Mật chú Kim Cương Đạo sư Liên Hoa Sanh

Tuệ Nhi
Ngày 05/07/2023

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
THẦN CHÚ KIM CƯƠNG ĐẠO SƯ (VAJRA GURU MANTRA)

Thần chú Kim Cương Đạo Sư (Vajra Guru Mantra) là thần chú được kết hợp với Guru Rinpoche – cũng được gọi là Đức Padmasambhava (Đức Liên Hoa Sinh). Đây là một bản phác dịch của một Terma (văn bản kho tàng cổ mật được khai quật) giải thích thần chú Đạo Sư Kim Cương. Lúc ban đầu nó được khám phá trong thời gian Đức Padmasambhava đang ở Tây Tạng và về sau được Karma Lingpa (thế kỷ 14) khám phá lại. Vị này lấy được nó từ nơi được chôn dấu và sao chép nó trên giấy bằng vàng. Nó được gọi một cách đơn giản là: "Giải thích từng lời của Thần Chú Kim Cương Đạo Sư ”

Nó bắt đầu với một lời khẩn cầu và sau đó trở thành một cuộc đối thoại giữa Yeshe
Tsogyal – vị phối ngẫu tâm linh của Đức Padmasambhava và chính Ngài – Đức Padmasambhava.

Và như thế, Yeshe Tsogyal bắt đầu:
"Con, Yeshe Tsogyal, sau khi cúng dường Ngài mạn đà la trong và ngoài trên một phạm vi rộng lớn, con có khẩn cầu tiếp theo. Ôi Pema Jungne, Đạo Sư vĩ đại, Ngài đã cực kỳ tốt lành đối với chúng con, dân chúng Tây Tạng khi để lại cho chúng con một di sản sẽ mang lại lợi lạc cho chúng con bây giờ và trong những đời sau. Thiện tâm của Ngài vĩ đại tới nỗi chúng con chưa từng kinh nghiệm bất kỳ điều gì như thế trước đây. Đặc biệt là Ngài đã ban cho con những giáo lý cốt tủy tới việc thực hành khiến cho giờ đây, mặc dù chỉ là một kẻ tầm thường, nhưng con không nghi ngờ gì về việc mình sẽ đạt được Giác Ngộ.

Trong tương lai, những khoảng thời gian chú tâm của chúng sinh sẽ rất ngắn ngủi và rất nhiều sự việc sẽ phủ chụp, chiếm cứ tâm thức họ. Tính khí họ sẽ thô tháo và khó điều phục. Họ sẽ phát triển nhiều tà kiến đối với Thánh Pháp. Đặc biệt, sẽ tới lúc nhân loại truyền bá giáo lý Mật thừa thuộc những cấp độ Tantra vô song. Vào lúc này, tất cả chúng sinh sẽ hết sức đau khổ bởi bệnh tật, nạn đói và chiến tranh. Do sự lan rộng của 3 tai ương này mà cụ thể là Trung Hoa, Tây Tạng và Mông Cổ sẽ phải trải qua cùng một loại hỗn loạn như 1 tổ kiến khi bị hủy diệt, và sẽ tới lúc dân chúng Tây Tạng phải chịu đau khổ ghê gớm. Mặc dù Ngài đã từng nói rất chi tiết về nhiều phương tiện thiện xảo để cứu thoát những gì có thể xảy ra tình huống đó nhưng chúng sinh trong tương lai sẽ không có thì giờ để thực hành. Mặc dù họ có thể có chút khuynh hướng nhợt nhạt để thực hành, nhưng họ sẽ gặp nhiều trở ngại to lớn. Chúng sinh sẽ trải nghiệm rất nhiều sự bất hòa. Họ sẽ không thể hòa thuận hay đạt được bất kỳ loại hòa hợp nào. Và theo sau điều này, hành vi của họ sẽ trở nên rất bất tịnh. Những thời đại tồi tệ như thế này sẽ rất khó tránh khỏi. Trong tình thế này, chúng sinh trong tương lai nương tựa duy nhất nơi Thần Chú Kim Cương Đạo Sư như thực hành của họ sẽ có được những lợi ích và thuận lợi nào? Con xin Ngài thuyết giảng về vấn đề này vì lợi ích của những cá nhân trong tương lai, là những người không thể nhận thức điều này và vì thế cần phải giảng cho họ rõ.”

Khi đó Đạo Sư vĩ đại Pema Jungne trả lời:
"Ôi người phụ nữ trung thành, những gì con nói thì hết sức chân thực. Trong tương lai, những thời đại như thế sẽ xảy tới với chúng sinh và trong một sự tri giác nhất thời lẫn phạm vi dài hạn, những lợi ích của Thần Chú Kim Cương Đạo Sư có thể được cảm nhận một cách rõ ràng. Bởi những giáo huấn tâm linh và những phương pháp thực hành mà Ta ban tặng thì vô biên nên Ta đã cất dấu một số lượng rất lớn những giáo lý kho tàng (terma) trong nước, đá, không gian và v.v… Trong những thời đại xấu ác đó, ngay cả những cá nhân với nghiệp may mắn cũng sẽ khó gặp được những giáo lý này. Sẽ khó hội tụ đủ những hoàn cảnh cần thiết để khám phá được những giáo lý này. Đây là một dấu hiệu cho thấy công đức tập thể của chúng sinh đang bị suy hoại. Tuy nhiên, vào những thời đại như thế, nếu thần chú cốt tủy này, thần Chú Kim Cương Đạo Sư, được trì tụng càng nhiều càng tốt:
một trăm lần, một ngàn lần, mười ngàn lần, một trăm ngàn lần, một triệu, mười triệu, một trăm triệu lần và v.v…; Nếu nó được trì tụng ở những thánh địa, trong những đền chùa, cạnh những con sông lớn, trong những miền nơi có rất nhiều Chư Thiên và Quỷ Ma, nếu nó được trì tụng ở những nơi chốn này bởi những hành giả Kim Cương Thừa có Samaya (giới nguyện) trong sạch, bởi những người xuất gia giữ nguyện thật thanh tịnh, bởi những người nam và nữ có đức tin nơi giáo lý, nếu họ phát khởi Bồ đề tâm ở một mức độ rộng lớn và trì tụng thần chú này thì những lợi ích, thuận lợi và năng lực của thực hành như thế thì thật sự không thể nghĩ bàn. Thần chú này sẽ ngăn ngừa mọi thế lực tiêu cực của bệnh tật, nạn đói, sự náo động, những mùa màng thất thu và tất cả những điềm triệu và dấu hiệu xấu trong mọi quốc gia trên thế giới, chẳng hạn như mưa sẽ đổ xuống đúng lúc để luôn luôn cung cấp đủ nước cho nông nghiệp và đời sống của người và thú vật. Mọi miền sẽ được thịnh vượng và hưởng những điều kiện tốt lành.

Trong đời này, những đời sau và trong trạng thái trung ấm giữa sự chết và tái sinh, những cá nhân thực hành theo cách này sẽ liên tục gặp lại Ta. Người xuất sắc nhất trong những cá nhân này sẽ thực sự gặp Ta trong ý thức tỉnh giác của họ. Những người thuộc cấp độ trung bình sẽ gặp Ta trong những linh kiến thiền định. Và ít nhất, họ sẽ luôn gặp Ta trong những giấc mộng. Dần dần khi hoàn thiện những con đường và những cấp độ khác nhau của sự thực hành, họ sẽ đạt được hàng ngũ của những bậc nam và nữ trì giữ giác tánh nội tại (Trì Minh Vương) trong cõi Tịnh độ của Ta tại Đại lục Ngayab. Chớ nghi ngờ điều đó!

Nếu thần chú này được tụng 100 lần một ngày, chỉ đơn thuần 100 lần một ngày mà không gián đoạn, hành giả sẽ trở nên thu hút người khác và sẽ có thực phẩm, của cải và những thứ cần thiết của cuộc sống mà không cần nỗ lực.

Nếu hành giả tụng thần chú này 1.000 hay 10.000 lần mỗi ngày, hành giả sẽ thực sự có thể trỗi vượt người khác bằng sự chói sáng của mình, trở nên rất uy tín và có sức thuyết phục trong việc gây một ảnh hưởng tích cực trên những người khác. Và hành giả sẽ có được sức mạnh của những ân phước và năng lực tâm linh mà không thể bị ngăn trở.

Nếu hành giả tụng thần chú này 100.000 hay 1.000.000 lần trên cơ sở đều đặn, hành giả sẽ có thể có khả năng thực hiện vô lượng lợi lạc vĩ đại cho chúng sinh, hoàn toàn như ước nguyện của hành giả.

Nếu hành giả tụng thần chú này 3 hay 7 triệu lần, hành giả sẽ không bao giờ rời xa Chư Phật 3 thời và sẽ trở nên bất khả phân với Ta. Tất cả các vị Trời và Quỷ Ma sẽ chú tâm tới hành giả và dâng cho hành giả những lời tán thán của họ.

Trong trường hợp tốt nhất, hành giả sẽ đạt được thân cầu vồng – cấp độ cuối cùng của sự thành tựu trong đời này. Ở cấp độ trung bình, vào lúc chết, tịnh quang mẹ và con sẽ gặp gỡ nhau. Ở cấp độ thấp nhất, hành giả sẽ nhìn thấy mặt Ta trong trạng thái Bardo và mọi sự xuất hiện trong Bardo sẽ được giải thoát trong nền tảng của riêng chúng, chẳng hạn như những hành giả này sẽ được tái sinh trong Đại lục Ngayab và từ vị trí thuận lợi đó, họ có thể thành tựu vô số lợi lạc cho chúng sinh.”
Đức Guru đã trả lời Yeshe Tsogyal như thế.

Bà đáp lại:
"Ôi Đạo Sư vĩ đại, Ngài đã hết sức tốt lành khi tuyên thuyết về vô lượng lợi ích và thuận lợi to lớn này về năng lực tâm linh của thần chú này. Tuy nhiên đối với lợi ích của chúng sinh trong tương lai thì một sự giải thích chi tiết về Thần chú Kim Cƣơng Đạo Sƣ sẽ có lợi ích lớn lao, và vì thế con khẩn cầu Ngài nói vắn tắt về những âm tiết (chữ) khác nhau của thần chú này.”

Đạo Sư vĩ đại trả lời về điều đó như sau:
"Ôi con gái của gia đình tốt lành, thần chú Kim Cƣơng Đạo Sƣ không chỉ là thần chú cốt tủy duy nhất của Ta, nó là tinh yếu hay sinh lực của tất cả các Bổn Tôn từ 4 cấp Tantra, 9 Thừa và tất cả 84.000 pháp môn. Cốt tủy của tất cả Chư Phật trong 3 thời, của tất cả những vị Guru (Đạo Sư), Yidam (Bổn Tôn), những Daka và Dakini, những Hộ Pháp v.v… cốt tủy của tất cả những vị này được chứa đựng và đầy đủ trong thần chú này. Con có thể hỏi cốt tủy này ra sao. Đâu là lý do để tất cả những điều này được đầy đủ trong thần chú này. Hãy đọc đi đọc lại nó! Hãy viết nó ra vì lợi ích của người khác và giảng dạy hay biểu thị nó cho chúng sinh trong tương lai!

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM là tinh túy siêu phàm từ những nguyên lý
của Thân, Khẩu, Ý Giác ngộ.
VAJRA là tinh túy siêu phàm, bất hoại của Kim Cương Bộ
GURU là tinh túy siêu phàm của Bảo Sinh Bộ
PADMA là tinh túy siêu phàm của Liên Hoa Bộ
SIDDHI là tinh túy siêu phàm của Nghiệp Bộ
HUM là tinh túy siêu phàm của Phật Bộ.
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM là sự tráng lệ và giàu có toàn hảo của Báo Thân –
Thân hiển lộ của sự tráng lệ
AH là sự viên mãn bất biến tuyệt đối của Pháp Thân –
Thân hiển lộ thực tại tuyệt đối
HUM làm toàn thiện sự hiện diện của Hóa Thân Guru Padmasambhava –
Thân hiển lộ của sự hóa hiện
VAJRA làm toàn thiện tất cả những Bổn Tôn Heruka của các Mandala
GURU ám chỉ cội gốc và những Guru truyền thừa cùng
Những bậc trì giữ Giác tánh nội tại (Trì Minh Vương)
PADMA làm toàn thiện tập hội các Daka và Dakini
SIDDHI là sinh lực của mọi Bổn Tôn tài bảo và
những vị bảo vệ kho tàng giáo lý
HUM là sinh lực của các Hộ Pháp và những Bổn Tôn bảo hộ
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM là sinh lực của 3 cấp bậc Tantra
VAJRA là sinh lực của Giới Luật tu viện và Kinh Thừa của giáo lý
GURU là sinh lực của Luận và Kriya Yoga (hành động) –
Cấp bậc thứ nhất của Tantra
PADMA là sinh lực của Charya Tantra (hành vi, đạo hạnh) –
Cấp bậc thứ 2 của Tantra và Yoga Tantra (hợp nhất) –
Cấp bậc thứ 3 của Tantra.
SIDDHI là sinh lực của những cấp bậc giáo lý Maha Yoga và Anu Yoga
HUM là sinh lực của Ati Yoga – Đại Viên Mãn Tự Nhiên (Dzogchen)
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM tịnh hóa những che chướng
phát sinh từ Tam Độc trong t âm – Tham, Sân, Si
VAJRA tịnh hóa những che chướng bắt nguồn từ sự sân hận
GURU tịnh hóa những che chướng bắt nguồn từ sự kiêu ngạo
PADMA tịnh hóa những che chướng bắt nguồn từ sự thèm muốn
SIDDHI tịnh hóa những che chướng bắt nguồn từ sự ganh tỵ
HUM là một phương cách chung tịnh hóa những che chướng
bắt nguồn từ tất cả những đau khổ thuộc cảm xúc.
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
Nhờ OM AH HUM hành giả đạt được 3 Thân (Kaya)
Nhờ VAJRA hành giả chứng ngộ Giác tánh nguyên sơ như gương
(Đại Viên Cảnh Trí)
Nhờ GURU hành giả chứng ngộ Bình Đẳng Tánh Trí
Nhờ PADMA hành giả chứng ngộ Diệu Quan Sát Trí
Nhờ SIDDHI hành giả chứng ngộ Thành Sở Tác Trí
Nhờ HUM hành giả chứng ngộ Pháp Giới Thể Tánh Trí.
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
Nhờ OM AH HUM những vị Trời, Quỷ Ma và Loài Người được điều phục
Nhờ VAJRA hành giả có quyền năng đối với những thế lực ác ý của
những vị Trời và Quỷ Ma nào đó
Nhờ GURU hành giả kiểm soát được những thế lực ác ý của Thần Chết
và những Quỷ Ma ăn thịt người
Nhờ PADMA hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của yếu tố
nước và gió (thủy đại và phong đại)
Nhờ SIDDHI hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của thế lực
phi nhân và tinh linh mang lại họa hại và sử dụng sự khống chế
tiêu cực sinh mạng của hành giả
Nhờ HUM hành giả kiểm soát được những ảnh hưởng xấu của các
hành tinh và những tinh linh đất.
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM thành tựu 6 đức hạnh tâm linh
VAJRA thành tựu việc làm hoạt động an bình (tức tai)
GURU thành tựu hoạt động làm thịnh vượng (nhiêu ích)
PADMA thành tựu hoạt động lôi cuốn (kính ái)
SIDDHI thành tựu hoạt động Giác ngộ nói chung
HUM thành tựu hoạt động Giác ngộ phẫn nộ (hàng phục) .
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM ngăn ngừa mọi sự nguyền rủa và tai họa
VAJRA ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực của việc làm gãy bể Samaya
với những Bổn Tôn của Giác tánh nguyên sơ
GURU ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của 8 loại Trời và
Quỷ Ma trong Luân Hồi Sinh Tử
PADMA ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của những vị
Trời thế tục và Quỷ Ma
SIDDHI ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của các vị
Rồng và Tinh linh đất
HUM ngăn ngừa những ảnh hưởng tiêu cực của các vị Trời, Quỷ Ma,
Con Người, Những Vị Trời trong Luân Hồi Sinh Tử.
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM đánh bại đội quân của 5 độc trong Tâm
VAJRA đánh bại sự sân hận
PADMA đánh bại sự khát khao – tham muốn
SIDDHI đánh bại sự thèm muốn, ganh tỵ
HUM đánh bại đội quân của các vị Trời, Quỷ Ma và Con Người.
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM đem lại những thành tựu tâm linh hay các Siddhi
VAJRA đem lại siddhi (thành tựu) của những Bổn Tôn an bình và phẫn nộ
GURU đem lại siddhi của những vị trì giữ Giác tánh nội tại
(Trì Minh Vương) và các Guru truyền thừa
PADMA đem lại siddhi của những Daka, Dakini và các Hộ Pháp
SIDDHI đem lại những siddhi thông thường và siêu việt
HUM đem lại siddhi của việc hoàn thành bất kỳ điều gì
hành giả mong muốn.
OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM
OM AH HUM chuyển di tâm thức tới các cõi Tịnh Độ của sự kinh nghiệm
VAJRA chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Hỷ Lạc Hiển Lộ phương Đông
GURU chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Vinh Quang Tráng Lệ phương Nam
PADMA chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Cực Lạc phương Tây
SIDDHI chuyển di tâm thức tới Tịnh Độ Hoạt Động Xuất Sắc phương Bắc
HUM chuyển di tâm thức tới cõi Tịnh Độ Bất Động ở Trung Tâm.

Nếu một hình tướng vật lý có thể biểu lộ sự lợi lạc của ngay cả một lần trì tụng OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM thì toàn thể Trái Đất sẽ không chứa nổi những công đức. Tất cả những chúng sinh nào nhìn, nghe hay nghĩ tưởng, nhớ tới thần chú này sẽ dứt khoát được củng cố trong hàng ngũ của những Bậc trì giữ Giác tánh (Trì Minh Vương) nam và nữ.

Nếu đúng là những lời chân thực này của Thần chú Kim Cương Đạo Sư không thực hiện cho chúng sinh những gì họ mong ước thành tựu giống như Ta đã hứa, thì Ta, PADMA, đích thực là một kẻ lừa dối. Nhưng Ta không dối gạt quý vị, vì thế quý vị nên thực hành phù hợp với những giáo huấn của Ta.

Cho dù quý vị không thể trì tụng thần chú vì bất kỳ lý do gì, quý vị nên treo nó trên đỉnh một ngọn cờ chiến thắng, ngay cả khi gió chạm vào nó và làngió đó chạm vào những chúng sinh, thì không còn nghi ngờ gì nữa, làn gió sẽ giải thoát họ.
Quý vị cũng có thể viết nó trên đất sét hay khắc chạm trên đá. Thần chú này cũng bảo vệ con đường trên đó mà những chữ này được bố trí và canh giữ miền đất không bị những tác động xấu. Quý vị cũng có thể viết thần chú này bằng mực vàng trên giấy xanh dương đậm và mang nó như một linh phù hộ mạng. Khi quý vị chết, nếu linh phù này được đốt cùng tử thi của quý vị thì những cầu vồng sẽ xuất hiện và tâm thức quý vị sẽ được chuyển tới các cõi Cực Lạc.

Không có cách đo đạc chính xác nào hay không tiêu chuẩn đo lường nào có thể xác định được những lợi lạc của việc viết ra hay đọc hoặc trì tụng thần chú này. Sau khi biên soạn văn bản này vì lợi ích của chúng sinh trong tương lai, Ta cất dấu kho tàng này. Cầu mong nó gặp được một đứa con may mắn có thiện nghiệp của Ta trong tương lai.

Ghi chú: Ngài Liên Hoa Sinh (Padmasambhva) là một vị Thượng Sư người Ấn Độ sang Tây Tạng vào thế kỷ thứ 8 để truyền bá Phật pháp Mật giáo Kim Cương Thừa. Theo truyền thuyết Ngài được sinh ra trên nhụy một bông hoa sen, sau đó nhờ sự thực hành miên mật và mãnh liệt ở những nơi sặc mùi tử khí như các mộ địa… Ngài đạt được những cấp độ cao cấp của Mật giáo. Và khi tới Tây Tạng – xứ sở của những bùa chú, phép thuật, nơi được biết đến là xứ sở của những loài La Sát ăn thịt người có pháp lực cao cường, nơi mà nhiều pháp sư, thượng sư Ấn Độ khi tới đây để truyền bá Phật pháp đã phải bỏ cuộc trước những thế lực, phép thuật ở đây thì chính Đức Liên Hoa Sinh đã thành công trong vấn đề hàng phục các thế lực này, chuyển hóa họ thành những sứ giả, hộ pháp của Phật giáo Mật Tông Kim Cương Thừa. Ngài được coi là 1 vị Cổ Phật, hóa thân của Đức Quán Thế Âm Chenrezig. Câu mật chú của Ngài: OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM có 12 âm – tịnh hóa 12 nhân duyên khiến chúng sinh thoát khỏi vòng Sinh Tử Luân Hồi. Câu này còn có nghĩa là: Con xin triệu thỉnh Ngài – Hỡi Đấng Kim Cương Thượng Sư, với ân sủng của Ngài, xin hãy ban cho con những thành tựu thế gian và xuất thế gian! Yeshe Tsogyal là đại đệ tử của ông!
 

Viết bình luận của bạn

Bài cầu nguyện Đức Mẹ Tara

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI NGUYỆN ĐẾN ĐỨC MẸ TARA Con thiết tha đảnh lễ Mẹ Tara Bậc giải cứu chúng sinh trong ba cõi Xin đến đây xin đến đây Người...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Phật Chiến Thắng

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

CHIẾN THẮNG Khẩn cầu Phật Chiến Thắng Cho con một lời khuyên Làm thế nào thắng được Trong dòng đời đảo điên * Con thường mong chiến thắng  Những chiến thắng tạm...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Đức Phật Dược Sư

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư Hào quang toả chiếu tâm đại từ Đảnh lễ trước Ngài, con cầu...

Xem thêm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng