Tin tức

Tám cái nhìn đúng đắn cơ bản liên quan đến học đạo Phật và tu tập

26/05/2022 Minh Thảo 0 Nhận xét
Tám cái nhìn đúng đắn cơ bản liên quan đến học đạo Phật và tu tập

TÁM CÁI NHÌN ĐÚNG ĐẮN CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HỌC ĐẠO PHẬT VÀ TU TẬP:

Đầu tiên là ý thức về vô thường.

Thứ hai là tâm xác tín.

Thứ ba là tâm từ bỏ (tâm quyết định rời khỏi vòng luân hồi).

Thứ tư là tâm với những lời nguyện đúng đắn.

Thứ năm là tâm tinh tấn.

Thứ sáu là giới luật.

Thứ bảy là thiền định.

Thứ tám là bồ đề tâm.

Nhận ra tám pháp này và thực hiện chúng với chính kiến là thực tập Phật pháp đúng đắn. Tám cái nhìn đúng đắn cơ bản này, là điều không thể thiếu được với người tu tập, và không được làm sai trình tự.

Tất cả quả có được từ tâm ý thức về vô thường là nhân của tu tập.

Tất cả quả có được từ tâm xác tín là nhân của sự kiên định không thay đổi.

Tất cả quả của tâm từ bỏ là nhân của việc giải thoát.

Tất cả quả từ tâm của những lời nguyện đúng đắn là nhân của các hành động.

Tất cả quả từ tâm tinh tấn là nhân của sự tiến bộ bền vững liên tục.

Tất cả quả có được từ việc tuân theo giới luật là nhân của việc tu tập đúng hướng.

Tất cả quả có từ thiền và chính định là nhân của trí huệ.

Tất cả quả của bồ đề tâm là nhân dẫn đến việc trở thành một vị Bồ tát.

Tám cái nhìn đúng đắn căn bản này là nền tảng của tu tập, giải thoát và thành tựu trong pháp. Nếu như gốc rễ không đúng, tu tập không thể được thành lập. Vì vậy, tu tập không thể sai trình tự. Do đó tham gia vào tám bước căn bản của tu tập phải được hướng dẫn bởi các chính kiến. Nghĩa là được hướng dẫn bởi cách hiểu đúng và cách nhìn đúng, các con phát triển sự tu tập đúng đắn bằng việc đi qua tám bước cơ bản này theo đúng thứ tự của nó. Đó chính là tu tập.

Trích dẫn từ Đức Phật Kim Cương Trì III - Đạo sư Wanko Yeshe Norbu.

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

0389996039
Liên hệ qua Zalo
Messager
popup

Số lượng:

Tổng tiền: