Mani Decor

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai?

Minh Thảo
Ngày 10/08/2022

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị cổ Phật. Ngài là một trong những học trò xuất sắc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị bồ tát biểu tượng cho trí tuệ siêu việt của ba đời mười phương chư Phật.

Tay phải Ngài cầm Như Lai Vô Thượng Kiếm sẽ chém đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã buộc chặt con người. Tay trái cầm kinh Bát Nhã, dùng ánh sáng trí tuệ đẩy lùi và tiêu trừ những nhầm lẫn ảo tưởng. đưa chúng sinh vượt qua cảnh giới trần tục tiến tới thân an lạc.

Bất kể ai thành tâm cầu nguyện tới Ngài sẽ được ban sự khôn ngoan và trí tuệ siêu việt của nhà Phật. Nhờ nương theo trí tuệ này mà ba đời chư Phật cùng các chúng sinh vượt thoát khỏi luân hồi Bất kể ai thành tâm cầu nguyện tới Ngài sẽ được ban sự khôn ngoan và trí tuệ siêu việt của nhà Phật. Nhờ nương theo trí tuệ này mà ba đời chư Phật cùng các chúng sinh vượt thoát khỏi luân hồi.

- Mani sưu tầm và tổng hợp - 

Viết bình luận của bạn

Bài cầu nguyện Đức Mẹ Tara

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI NGUYỆN ĐẾN ĐỨC MẸ TARA Con thiết tha đảnh lễ Mẹ Tara Bậc giải cứu chúng sinh trong ba cõi Xin đến đây xin đến đây Người...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Phật Chiến Thắng

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

CHIẾN THẮNG Khẩn cầu Phật Chiến Thắng Cho con một lời khuyên Làm thế nào thắng được Trong dòng đời đảo điên * Con thường mong chiến thắng  Những chiến thắng tạm...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Đức Phật Dược Sư

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư Hào quang toả chiếu tâm đại từ Đảnh lễ trước Ngài, con cầu...

Xem thêm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng