Mani Decor

Ý nghĩa sâu thẳm của Thần Chú Om Mani Padme Hum

Minh Thảo
Ngày 22/05/2022

1. GIỚI THIỆU VỀ THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM 
Thần chú “Om Mani Padme Hūm” là một trong những thần chú nổi tiếng nhất trong Phật giáo. Cũng là một trong những thần chú được dùng phổ biến nhất. Và cũng sẵn sàng dành cho bất kỳ ai cảm thấy muốn thực hành việc tụng niệm vì không đòi hỏi một nghi thức hướng dẫn trước bởi một đạo sư nào.

Thần chú nầy được biết là thần chú của Bồ-tát Quán Thế Âm (Bồ-tát Quán Tự Tại: Avalokiteśvara, tiếng Trung Quốc là Guanyin: Quan Âm, tiếng Tây Tạng là Chenrezig). Ngài được biết là hiện thân của Lòng Từ Bi của đức Phật. Đó là thần chú đặc biệt quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng.

Người Phật tử Tây Tạng tin rằng trì chú (niệm chú) “Om Mani Padme Hūm” hoặc bằng cách phát âm to lên, hoặc thầm lặng cho riêng mình nghe, hoặc niệm trong tâm trí, hoặc nhìn câu chữ của thần chú, thì cũng có tác dụng như nhau: Thỉnh được lòng yêu thương và cứu độ của Bồ-tát Quán Thế Âm, ngài là hiện thân của lòng Từ Bi của đức Phật.

Chính vì nhìn bản viết của thần chú cũng đươc cho là có cùng hiệu quả, cho nên câu thần chú nầy thường được khắc trên đá, và được đặt ở những nơi người ta có thể thấy được.

Hoặc câu thần chú được viết bên trong các guồng quay được bằng tay, gọi là vòng quay Mani (Mani wheel), tức là vòng quay cầu nguyện (prayer wheel) để cho Phật tử quay  và đồng thời nhìn thấy câu thần chú quay trong lúc quay. Rất nhiều vòng quay Mani nhỏ hay lớn với hàng triệu bản chép câu thần chú Om Mani Padme Hūm ở bên trong được thấy ở mọi nơi trong những vùng đất có ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng.
2. Ý NGHĨA THẦN CHÚ 

Câu chú Om Mani Padme Hum được sử dụng khá phổ biến và nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ” như sau:
Om: Quy mệnh
Mani: Viên ngọc như ý
Padme: Bên trong hoa sen
Hum: Tự ngã thành tựu

Các học giả người Tây phương cho rằng ngoài hai từ Om và hūm ở hai đâu thì giữa câu chính là manipadme trong đó: mani là viên ngọc, còn padme là ở thể locative (chỉ vị trí) của từ padma (danh từ giống trung, nghĩa là hoa sen), cho nên manipadme được dịch ra là Viên Ngọc quý trong Hoa Sen. Và họ đã dịch câu thần chú thành: “Hãy nhìn! Viên ngọc quý trong hoa sen!” (Behold! The jewel in the lotus! )

3. NHỮNG LỢI ÍCH KỲ DIỆU TỪ THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM

Sự tương ứng của 6 âm tiết của câu thần chú với 6 đặc trưng của Phật pháp đã được Gen Rinpoche, viết trong tài liệu Kho Tàng Của Các Bậc Giác Ngộ, như sau:

“Cái thần chú Om Mani Päme Hum là dễ tụng niệm mà lại có năng lực lớn lao, bởi vì nó chứa cái cốt lõi của toàn bộ lời dạy của đức Phật. Khi bạn tụng đọc âm đầu tiên Om thì bạn được độ để hoàn thiện trong việc thực hành Bố Thí (Generosity), âm Ma giúp hoàn thiện việc thực hành Trì Giới, âm Ni giúp hoàn thiện việc thực hành Nhẫn Nhục, âm Pad giúp hoàn thiện việc thực hành Tinh Tấn, âm Me giúp hoàn thiện việc thực hành Thiền Định, và âm cuối cùng Hūm giúp hoàn thiện việc thực hành Trí Tuệ.

Như thế theo cách này, việc tụng niệm thuộc lòng câu thần chú sẽ giúp hoàn thiện việc thực hành 6 Ba La Mật từ Bố Thí tới Trí Tuệ. Con đường của 6 Ba La Mật nầy là con đường đã đi qua bởi tất cả chư Phật trong ba thời. Thế thì còn gì có ý nghĩa hơn là tụng niệm câu thần chú và hoàn thành sáu Ba La Mật”

Trong chương thứ ba mươi chín trong tiểu sử thanh tịnh của Đạo Sư Liên Hoa Sinh, giải thích những lợi ích và đức hạnh Thần Chú Sáu Âm của Đấng Bi Mẫn Vĩ Đại có ghi: 

Thần chú Sáu Âm này là tinh hoa tâm của Đấng Tự Tại Quán Âm tôn quý Avalokiteshvara. Nếu con trì tụng thần chú này 108 biến một ngày, con sẽ không tái sinh trong ba cõi thấp. Trong kiếp sau, con sẽ đạt được một thân người và trong thực tế, con sẽ có một linh ảnh về Đấng tôn quý Quán Thế Âm Avalokiteshvara. Nếu con trì tụng thần chú này hàng ngày một cách chính xác 21 biến, con sẽ trở nên thông tuệ và có khả năng giữ lại bất cứ điều gì con học. Con sẽ có một giọng nói du dương và trở nên lão luyện trong ý nghĩa của tất cả Phật pháp. Nếu con trì tụng thần chú này 7 biến mỗi ngày, tất cả mọi lỗi lầm của con sẽ được tịnh hóa và tất cả những chướng ngại của con sẽ được loại bỏ. Trong những kiếp sống sau, dù bất kể nơi nào con tái sinh, con sẽ không bao giờ bị chia tách khỏi Đấng tôn quý Quán Tự Tại Quán Âm Avalokiteshvara.

Khi một người nào đó bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hoặc một ảnh hưởng xấu ác, thì so với bất kỳ nghi lễ thế tục chữa lành hoặc đẩy lui chướng ngại nào, công đức của Thần Chú Sáu Âm là hiệu quả hơn nhiều để tránh đi những chướng ngại hoặc bệnh tật. So với bất kỳ phương thuốc hay sự chữa lành nào, Thần Chú Sáu Âm là biện pháp khắc phục mạnh mẽ nhất chống lại bệnh tật và ma quỷ.

Những đức hạnh của Thần Chú Sáu Âm là vô lượng, không thể đo lường được và cũng không thể được diễn nói trọn vẹn thậm chí ngay cả bởi chư Phật trong ba thời. Tại sao vậy? Bởi vì thần chú này là tinh hoa tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm Tự Tại Avalokiteshvara tôn quý,  Bậc liên tục dõi theo sáu loài chúng sinh với lòng bi mẫn. Như vậy, việc trì tụng thần chú này giải thoát tất cả chúng sinh khỏi vòng luân hồi sinh tử.

Hỡi những vị vua và các đệ tử của các thế hệ tương lai,

Hãy lấy Đấng Bi Mẫn Vĩ Đại như là Bổn Tôn của con.

Hãy tụng Thần Chú Sáu Âm như là thần chú cốt tủy.

Hãy tự do, giải thoát khỏi nỗi sợ hãi đi vào các cõi thấp.

Đấng Quán Thế Âm Avalokiteshvara là Bổn Tôn định mệnh của Tây Tạng,

Vì vậy, hãy khẩn cầu Ngài với đức tin và lòng sùng mộ.

Con sẽ nhận được những ân phước và các thành tựu,

Và được tự do, giải thoát khỏi nghi ngờ và phân vân, do dự.

Với sự hiểu biết của Ta, Padmakara,

Một giáo lý thâm sâu hơn và nhanh chóng hơn

Đã chưa bao giờ được giảng dạy bởi chư Phật trong ba thời.

Ta, Padmasambhava Liên Hoa Sinh, giờ đây chuẩn bị rời đi.

Hãy giữ điều này trong tâm các con,

Những người đi theo, các vị vua, và các đệ tử Tây Tạng,

Những người có mặt ngay lúc này hoặc sẽ xuất hiện trong tương lai.

Khi nghe những lời của Đạo Sư Padma, nhà vua của Tây Tạng và các đệ tử thân cận đã rất vui mừng, họ hoan hỷ khôn xiết và đảnh lễ bày tỏ lòng tôn kính tới đạo sư, họ lễ lạy và gieo mình xuống nền đất nhiều lần.

- Mani sưu tầm và tổng hợp - 

Bài cầu nguyện Đức Mẹ Tara

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI NGUYỆN ĐẾN ĐỨC MẸ TARA Con thiết tha đảnh lễ Mẹ Tara Bậc giải cứu chúng sinh trong ba cõi Xin đến đây xin đến đây Người...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Phật Chiến Thắng

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

CHIẾN THẮNG Khẩn cầu Phật Chiến Thắng Cho con một lời khuyên Làm thế nào thắng được Trong dòng đời đảo điên * Con thường mong chiến thắng  Những chiến thắng tạm...

Xem thêm

Bài cầu nguyện Đức Phật Dược Sư

Tuệ Nhi
|
Ngày 05/07/2023

LỜI CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH THÂN TÂM BỆNH Xanh thẳm sắc thân Phật Dược Sư Hào quang toả chiếu tâm đại từ Đảnh lễ trước Ngài, con cầu...

Xem thêm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Giỏ hàng