Tin tức

Ý nghĩa tôn tượng Đức Phật Dược Sư

26/05/2022 Minh Thảo 0 Nhận xét
Ý nghĩa tôn tượng Đức Phật Dược Sư

Ý NGHĨA TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ 

Đức Phật Dược Sư cầm trên tay phải một nhành Arura, mà từ đó mọi loại thuốc ở Tây Tạng được cấu thành. Tay trái Ngài cầm chiếc bát chứa ba loại nước cam lồ chữa bệnh và phục hồi sự sống, chống lão hóa và khai sáng tâm trí. Ngài giúp chúng sinh được cứu khổ ban vui, sinh vào thiện đạo, thân hình đầy đủ các căn, giúp giải trừ bệnh tật; xa hơn thế, hạnh nguyện của Ngài không chỉ giúp chúng sinh bớt đau đớn ở thân thể, mà còn điều phục và chữa lành nơi tinh thần, giúp chúng sinh xa rời những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si, phiền não gây ra.

Câu tâm chú của Đức Phật Dược Sư là Tadyatha Om Bekanze Bekanze Maha Bekande Randasamu Gate Soha. Trì tụng tâm chú của Ngài giúp giải trừ bệnh tật, khỏe mạnh, trường thọ cũng như khai sáng, tăng trưởng trí tuệ,... và càng lợi lạc khi trì tụng câu chú hôm nay là ngày của đức Phật Dược Sư.

Bên cạnh đó, đức Phật Dược Sư còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Theo kinh Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức, đại dụng của danh hiệu Phật Dược Sư điển hình có năm nội dung:

- Diệt sự tham lam mà phát tâm bố thí: Nhờ trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà mở rộng tấm lòng, không còn tham lam, ích kỷ chỉ lo tích cóp cho riêng mình đồng thời luôn chia sẻ, ca ngợi và thực hành bố thí.

- Diệt sự phạm tội mà được sự giữ giới: Đối với những tội lỗi, lầm lỡ đã gây tạo, nhờ niệm danh hiệu Ngài mà được chuyển hóa đồng thời phát nguyện sống đạo đức, lương thiện theo Chánh pháp.

- Diệt sự ganh ghét mà được sự giải thoát: Do nghiệp lực ganh ghét, đố kỵ người khác nên chịu quả báo hèn hạ, thống khổ. Niệm Phật Dược Sư sẽ khiến cho hành giả phát tâm tu học, diệt trừ khổ não, thành tựu giải thoát.

- Diệt sự hại nhau mà được sự thương nhau: Những ý niệm oán kết, thù hận dẫn đến hành động tiêu diệt lẫn nhau, nhờ niệm danh hiệu Đức Dược Sư mà được hóa giải. Không những không còn làm hại nhau mà còn hiểu biết, thương yêu và tôn trọng lẫn nhau.

- Được sanh Cực lạc hay các sự chuyển sanh khác: Đối với những hành giả phát tâm niệm Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Cực lạc thì niệm Phật Dược Sư là một trợ duyên. Chư Phật, các Đại Bồ Tát trong pháp hội Dược Sư luôn trợ hóa cùng Phật A Di Đà, tiếp dẫn chúng sanh về Cực lạc. Ngoài ra, nhờ công đức tu tập danh hiệu Phật Dược Sư mà hành giả được đầy đủ phước báo, sanh về các thế giới an lành.

Một tâm trí sáng suốt, trí tuệ được khai sáng trong thân người quý báu sẽ giúp chúng sinh thấu hiểu khổ đau của luân hồi, từ đó quyết tâm đứt lìa khổ đau ấy. Vì vậy, hãy nguyện cầu tới Đức Phật Dược Sư, bằng cách đọc câu tâm chú hoặc trì tụng danh hiệu Ngài, để có được ‘sức khỏe’ xa rời vọng tưởng đảo điên, đau đớn bệnh tật của luân hồi sinh tử, đạt được hạnh phúc thực sự!
- Sưu tầm - 

Bình luận

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

0389996039
Liên hệ qua Zalo
Messager
popup

Số lượng:

Tổng tiền: